Available courses

Sprzedawca CKZ I

Drukarz offsetowy I cz2.

Egzamin klasyfikacyjny.

Egzamin klasyfikacyjny.

Egzamin klasyfikacyjny

Podstawy tapicerstwa  Tapicer II

Technologia wyrobów tapicerowanych   Tapicer II

Podstawy technik wytwarzania  Ślusarz III

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem  Kelner I  513101

Technologia i materiałoznawstwo  Stolarz I 752205

Podstawy konstrukcji maszyn  Mechanik pojazdów samochodowych I   723103

Rysunek zawodowy  Dekarz I 712101

Technologia wyrobów tapicerowanych Tapicer I  753402

Materiałoznawstwo odzieżowe Krawiec I  753105

Rysunek budowlany Murarz - tynkarz  I  711204

Podstawy fryzjerstwa  Fryzjer I 514101

Technologie produkcji cukierniczej  Cukiernik I  751201

Egzamin poprawkowy z przedmiotu technika w produkcji cukierniczej oraz technika w produkcji piekarskiej oraz 

Egzamin poprawkowy technika w produkcji cukierniczej / technika w produkcji piekarskiej / Technika w przetwórstwie spożywczym.

Egzamin poprawkowy odbędzie się zdalnie na platformie moodle  Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze,  ul. Botaniczna 66. 

Komisja egzaminacyjna w składzie : przewodniczący: mgr inż. Artur Szcześniak, egzaminator: mgr Jan Korsak,  członek komisji: mgr Regina Magryn.


Egzamin poprawkowy z przedmiotu rysunek techniczny/ rysunek budowlany/ rysunek zawodowy. Stopień I.

Egzamin klasyfikacyjny odbędzie się zdalnie na platformie moodle  Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze,  ul. Botaniczna 66. 

Komisja egzaminacyjna w składzie : przewodniczący: mgr inż. Artur Szcześniak, egzaminator: mgr Robert Koziarski,  członek komisji: mgr Regina Magryn.


Egzamin poprawkowy z przedmiotu podstawy konstrukcji maszyn. Stopień I.

Egzamin klasyfikacyjny odbędzie się zdalnie na platformie moodle  Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze,  ul. Botaniczna 66. 

Komisja egzaminacyjna w składzie : przewodniczący: mgr inż. Artur Szcześniak, egzaminator: mgr Robert Koziarski,  członek komisji: mgr Regina Magryn.


Egzamin poprawkowy z przedmiotu podstawy fryzjerstwa. Stopień I zawód fryzjer.

Egzamin poprawkowy odbędzie się zdalnie na platformie moodle  Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze,  ul. Botaniczna 66. 

Komisja egzaminacyjna w składzie : przewodniczący: mgr inż. Artur Szcześniak, egzaminator: mgr Edyta Halijasz-Tomczuk,  członek komisji: mgr Regina Magryn.


Egzamin poprawkowy z przedmiotu elektrotechnika i elektronika Stopień I.

Egzamin poprawkowy odbędzie się zdalnie na platformie moodle  Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze,  ul. Botaniczna 66. 

Komisja egzaminacyjna w składzie : przewodniczący: mgr inż. Artur Szcześniak, egzaminator: mgr Danuta Szulc,  członek komisji: mgr Regina Magryn.


Egzamin klasyfikacyjny z przedmiotu technologia  wyrobów stolarstwa. Stopień II zawód stolarz.

Egzamin klasyfikacyjny odbędzie się zdalnie na platformie moodle  Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze,  ul. Botaniczna 66. 

Komisja egzaminacyjna w składzie : przewodniczący: mgr inż. Artur Szcześniak, egzaminator: mgr Łukasz Szerszenowicz,  członek komisji: mgr Regina Magryn.Egzamin klasyfikacyjny z przedmiotu  maszyny i urządzenia do obróbki drewna i tworzyw drzewnych . Stopień II zawód stolarz.

Egzamin klasyfikacyjny odbędzie się zdalnie na platformie moodle  Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze,  ul. Botaniczna 66. 

Komisja egzaminacyjna w składzie : przewodniczący: mgr inż. Artur Szcześniak, egzaminator: mgr Łukasz Szerszenowicz,  członek komisji: mgr Regina Magryn.


Egzamin klasyfikacyjny z przedmiotu technologia robót wykończeniowych. Stopień I.

Egzamin klasyfikacyjny odbędzie się zdalnie na platformie moodle  Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze,  ul. Botaniczna 66. 

Komisja egzaminacyjna w składzie : przewodniczący: mgr inż. Artur Szcześniak, egzaminator: mgr Regina Magryn,  członek komisji: mgr Magdalena kuryło-Guzowska.


Egzamin klasyfikacyjny z przedmiotu podstawy budownictwa. Stopień I.

Egzamin klasyfikacyjny odbędzie się zdalnie na platformie moodle  Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze,  ul. Botaniczna 66. 

Komisja egzaminacyjna w składzie : przewodniczący: mgr inż. Artur Szcześniak, egzaminator: mgr Regina Magryn,  członek komisji: mgr Magdalena Kuryło-Guzowska.


Egzamin klasyfikacyjny z przedmiotu organizacja pracy służby pięter. Stopień I.

Egzamin klasyfikacyjny odbędzie się zdalnie na platformie moodle  Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze,  ul. Botaniczna 66. 

Komisja egzaminacyjna w składzie : przewodniczący: mgr inż. Artur Szcześniak, egzaminator: mgr  Jan korsak,  członek komisji: mgr Regina Magryn.


Egzamin klasyfikacyjny z przedmiotu przetwórstwo spożywcze. Stopień I .
Egzamin klasyfikacyjny odbędzie się zdalnie na platformie moodle  Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze,  ul. Botaniczna 66.
Komisja egzaminacyjna w składzie : przewodniczący: mgr inż. Artur Szcześniak, egzaminator: inż. mateusz Halkowicz,  członek komisji: mgr Regina Magryn.

Egzamin klasyfikacyjny z przedmiotu maszyny i urządzenia. Stopień I .
Egzamin klasyfikacyjny odbędzie się zdalnie na platformie moodle  Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze,  ul. Botaniczna 66.
Komisja egzaminacyjna w składzie : przewodniczący: mgr inż. Artur Szcześniak, egzaminator: mgr Robert Koziarski,  członek komisji: mgr Regina Magryn.

Egzamin klasyfikacyjny z przedmiotu usługi gastronomiczne. Stopień I.
Egzamin klasyfikacyjny odbędzie się zdalnie na platformie moodle  Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze,  ul. Botaniczna 66.
Komisja egzaminacyjna w składzie : przewodniczący: mgr inż. Artur Szcześniak, egzaminator: inż.Mateusz Halkowicz,  członek komisji: mgr Regina Magryn.

Egzamin klasyfikacyjny z przedmiotu instalacje elektryczne. Stopień I .

Egzamin klasyfikacyjny odbędzie się zdalnie na platformie moodle  Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze,  ul. Botaniczna 66. 

Komisja egzaminacyjna w składzie : przewodniczący: mgr inż. Artur Szcześniak, egzaminator: mgr Robert Koziarski,  członek komisji: mgr Regina Magryn.


Egzamin klasyfikacyjny z przedmiotu podstawy hotelarstwa. Stopień I.
Egzamin klasyfikacyjny odbędzie się zdalnie na platformie moodle  Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze,  ul. Botaniczna 66.
Komisja egzaminacyjna w składzie : przewodniczący: mgr inż. Artur Szcześniak, egzaminator: inż Mateusz Halkowicz,  członek komisji: mgr Regina Magryn.


Egzamin klasyfikacyjny z przedmiotu podstawy lakiernictwa. Stopień I.

Egzamin klasyfikacyjny odbędzie się zdalnie na platformie moodle  Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze,  ul. Botaniczna 66. 

Komisja egzaminacyjna w składzie : przewodniczący: mgr inż. Artur Szcześniak, egzaminator: mgr Robert Koziarski,  członek komisji: mgr Regina Magryn.


Egzamin klasyfikacyjny z przedmiotu JOZ - J. angielski. Stopień I. Wybieramy swój język właściwy.

Egzamin klasyfikacyjny odbędzie się zdalnie na platformie moodle  Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze,  ul. Botaniczna 66. 

Komisja egzaminacyjna w składzie : przewodniczący: mgr inż. Artur Szcześniak, egzaminator: mgr Anna Banasiak-Kazubska,  członek komisji: mgr Regina Magryn.

 


Egzamin klasyfikacyjny z przedmiotu towar jako przedmiot handlu. Stopień I.

Egzamin klasyfikacyjny odbędzie się zdalnie na platformie moodle  Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze,  ul. Botaniczna 66. 

Komisja egzaminacyjna w składzie : przewodniczący: mgr inż. Artur Szcześniak, egzaminator: mgr Anna Banasiak-Kazubska,  członek komisji: mgr Regina Magryn.


Egzamin klasyfikacyjny z przedmiotu teoria obrazu fotograficznego. Stopień I.

Egzamin klasyfikacyjny odbędzie się zdalnie na platformie moodle  Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze,  ul. Botaniczna 66. 

Komisja egzaminacyjna w składzie : przewodniczący: mgr inż. Artur Szcześniak, egzaminator: mgr Marek Ławrynowicz,  członek komisji: mgr Regina Magryn.


Egzamin klasyfikacyjny z przedmiotu technologia i materiałoznawstwo. Stopień I.

Egzamin klasyfikacyjny odbędzie się zdalnie na platformie moodle  Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze,  ul. Botaniczna 66. 

Komisja egzaminacyjna w składzie : przewodniczący: mgr inż. Artur Szcześniak, egzaminator: mgr Łukasz Szerszenowicz,  członek komisji: mgr Regina Magryn.


Egzamin klasyfikacyjny z przedmiotu JOZ - J. niemiecki. Stopień I.

Egzamin klasyfikacyjny odbędzie się zdalnie na platformie moodle  Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze,  ul. Botaniczna 66. 

Komisja egzaminacyjna w składzie : przewodniczący: mgr inż. Artur Szcześniak, egzaminator: mgr Duda Agnieszka,  członek komisji: mgr Regina Magryn.


Egzamin klasyfikacyjny z przedmiotu  technologia wyrobów tapicerowanych. Stopień I.

Egzamin klasyfikacyjny odbędzie się zdalnie na platformie moodle  Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze,  ul. Botaniczna 66. 

Komisja egzaminacyjna w składzie : przewodniczący: mgr inż. Artur Szcześniak, egzaminator: mgr Łukasz Szerszenowicz,  członek komisji: mgr Regina Magryn.

 


Egzamin klasyfikacyjny z przedmiotu Organizacji i technik sprzedaży. Stopień I zawód sprzedawca.

Egzamin klasyfikacyjny odbędzie się zdalnie na platformie moodle  Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze,  ul. Botaniczna 66. 

Komisja egzaminacyjna w składzie : przewodniczący: mgr inż. Artur Szcześniak, egzaminator: mgr Duda Agnieszka,  członek komisji: mgr Regina Magryn.


Egzamin klasyfikacyjny z przedmiotu podstawy tapicerstwa. Stopień I.

Egzamin klasyfikacyjny odbędzie się zdalnie na platformie moodle  Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze,  ul. Botaniczna 66. 

Komisja egzaminacyjna w składzie : przewodniczący: mgr inż. Artur Szcześniak, egzaminator: mgr Robert Koziarski,  członek komisji: mgr Regina Magryn.


Egzamin klasyfikacyjny z przedmiotu urządzenia i sprzęt w fotografii. Stopień I zawód fotograf.

Egzamin klasyfikacyjny odbędzie się zdalnie na platformie moodle  Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze,  ul. Botaniczna 66. 

Komisja egzaminacyjna w składzie : przewodniczący: mgr inż. Artur Szcześniak, egzaminator: mgr Justyna Ławrynowicz,  członek komisji: mgr Regina Magryn.


Egzamin klasyfikacyjny z przedmiotu technologia produkcji piekarskiej. Stopień I zawód piekarz.

Egzamin klasyfikacyjny odbędzie się zdalnie na platformie moodle  Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze,  ul. Botaniczna 66. 

Komisja egzaminacyjna w składzie : przewodniczący: mgr inż. Artur Szcześniak, egzaminator: mgr Piotr Dubec,  członek komisji: mgr Regina Magryn.


Egzamin klasyfikacyjny z przedmiotu Technologia fryzjerstwa. Stopień I zawód fryzjer.

Egzamin klasyfikacyjny odbędzie się zdalnie na platformie moodle  Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze,  ul. Botaniczna 66. 

Komisja egzaminacyjna w składzie : przewodniczący: mgr inż. Artur Szcześniak, egzaminator: mgr Agata Ryszewska,  członek komisji: mgr Regina Magryn.

 


Egzamin klasyfikacyjny z przedmiotu podstawy procesów poligraficznych. Stopień I zawód drukarz offsetowy.

Egzamin klasyfikacyjny odbędzie się zdalnie na platformie moodle  Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze,  ul. Botaniczna 66. 

Komisja egzaminacyjna w składzie : przewodniczący: mgr inż. Artur Szcześniak, egzaminator: mgr Magdalena Koryzma,  członek komisji: mgr Regina Magryn.


Egzamin klasyfikacyjny z przedmiotu budowa pojazdów samochodowych. Stopień I zawód mechanik pojazdów samochodowych.

Egzamin klasyfikacyjny odbędzie się zdalnie na platformie moodle  Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze,  ul. Botaniczna 66. 

Komisja egzaminacyjna w składzie : przewodniczący: mgr inż. Artur Szcześniak, egzaminator: mgr Magdalena Kuryło-Guzowska,  członek komisji: mgr Regina Magryn.


Egzamin klasyfikacyjny z przedmiotu Technologie produkcji cukierniczej. Stopień I zawód cukiernik.

Egzamin klasyfikacyjny odbędzie się zdalnie na platformie moodle  Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze,  ul. Botaniczna 66. 

Komisja egzaminacyjna w składzie : przewodniczący: mgr inż. Artur Szcześniak, egzaminator: mgr Anna Banasiak-Kazubska,  członek komisji: mgr Regina Magryn.


Egzamin klasyfikacyjny z przedmiotu BHP. 

Egzamin klasyfikacyjny odbędzie się zdalnie na platformie moodle  Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze,  ul. Botaniczna 66. 

Komisja egzaminacyjna w składzie : przewodniczący: mgr inż. Artur Szcześniak, egzaminator: mgr Regina Magryn ,  członek komisji: dr Bożena Bogucka.